რამდენ ხანს გრძელდება ალკოჰოლის მიღება

რამდენ ხანს გაგრძელდება ალკოჰოლის მოშორება, დამოკიდებულია რამდენიმე ფაქტორზე, განსაკუთრებით რამდენ ხანს მოიხმარდა ადამიანი ალკოჰოლს და რამდენად განვითარდა ადამიანი.