სამუშაო სტრესის განმარტება

სამუშაო სტრესი განისაზღვრება, როგორც სტრესი, რომელიც წარმოიქმნება სამსახურში ურთიერთსაწინააღმდეგო მოთხოვნების გამო. რაოდენობის კონტროლი თანამშრომლებს აქვთ თავიანთი სამუშაო პროცესისთვის ...